• 936 529 830

Vigilància de mercats

Servei municipal de referència: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Funcions

 • Porta a terme la senyalització viària adient als mercats ambulants.
 • Controla els accessos de vehicles per a càrregues i descàrregues en mercats ambulants.
 • Comprova les parades muntades en mercats ambulants i obertes en mercats municipals.
 • Revisa els espais utilitzats pels/per les paradistes en mercats ambulants i pels/per les concessionaris/àries en mercats municipals.
 • Valida els productes autoritzats per vendre i detecta punts o persones de venda il·legal.
 • Recull queixes i propostes de millora de paradistes i persones concessionàries. 

Àmbit d’actuació

 • Mercat Municipal Centre-La Muntanyeta
 • Mercat Municipal de Sant Jordi
 • Mercat Municipal de Torre de la Vila
 • Mercat ambulant de Sant Josep
 • Mercat ambulant de Sant Jordi
 • Mercat ambulant de Torre de la Vila
 • Mercat ambulant de Ciutat Cooperativa