• 936 529 830

Gestió de residus

Àrea municipal de referència – ÀREA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT

Telèfon Net 900 108 830

Recollida de residus domèstics

Recollida per fraccions: L’orgànica, els envasos, el paper i el cartró, el vidre i el rebuig són les 5 fraccions de residus domèstics més habituals.

Les llars del municipi aboquen els residus generats al contenidor corresponent per a cada fracció. Aquests contenidors s’agrupen en àrees d’aportació i són buidats i transportats a les plantes de tractament adients.

Al contenidor gris, de resta, és on dipositarem tots aquells residus que no tinguin un sistema específic de recollida com els bolquers, les joguines trencades o vaixelles.

Si no teniu clar on dipositar un tipus de residu, podeu consultar a Residu on vas

Consells per a la correcta separació dels residus

• Cal plegar les caixes de cartró abans de dipositar-les al contenidor blau; d’aquesta manera s’evita que el contenidor s’ompli ràpidament i es desbordi.

• En el cas dels embalatges amb diversos materials, és necessari separar cadascun dels elements que els componen (cartró, cintes, plàstics, porexpan, etc.) i abocar-ho al contenidor corresponent.

• Cal portar a la deixalleria els residus que no disposen de contenidor propi.

Recollida de mobles i altres residus voluminosos

Per desfer-se de residus de gran volum o pes, com ara mobles vells, electrodomèstics o sanitaris, cal deixar-los a la porta de l’habitatge, entre les 20 i les 22 h, per tal que un equip de recollida se’ls emporti l’endemà.

Calendari setmanal de recollida per barris

BarriDia per treure el residu
Marianaodilluns
Ciutat Cooperativa – Molí Noudimarts
Centredimecres
Vinyets – Molí Velldijous
Camps Blancs, Casablanca i Barris de muntanyadivendres

Cal respectar l’horari per deixar aquest residu al costat de la porta de l’habitatge de 20 a 22 h, en el dia indicat per a cada barri. 

L’endemà, el servei de recollida s’encarregarà de retirar tots els mobles i trastos vells del carrer (fins i tot els dies festius).

Recollida de restes vegetals als barris de muntanya

El residu generat per esporga de jardins i terrenys és recollit als barris de muntanya 3 dies a la setmana, en funció del barri que es tracti.

Cal treure al carrer, entre les 20 h i les 22 h, la bossa amb les restes i serà recollida l’endemà segons aquest calendari.

 • Dilluns: Parc de Marianao excepte Can Carreres
 • Dimarts: Can Carreres i Can Paulet
 • Dimecres:  Canons i Orioles

Recollida de residus comercials

El tractament dels residus generats per les activitats comercials és responsabilitat de la persona titular d’aquestes, la qual té l’obligació de fer la corresponent gestió dels residus a través d’una empresa homologada a l’efecte.

AEMAS facilita els contenidors apropiats per a cada residu (matèria orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i material de rebuig), realitza la recollida porta a porta en els horaris específics i transporta cada fracció a la planta de tractament que correspon.

Normativa reguladora

Recollida d’oli domèstic

La recollida i posterior tractament de l’oli de cuina usat evita els problemes que ocasiona el seu vessament a la xarxa sanitària i permet el seu aprofitament per elaborar altres productes.

Aquest residu es recull en unes ampolles de plàstic, anomenades clakis, que tenen una capacitat d’1,5 l i es poden agafar als següents punts de recollida:

 • Deixalleria municipal
 • Punt verd la Muntanyeta
 • Punt verd Ciutat Cooperativa
 • Casals de barri
 • Centres educatius de primària i secundària

Procés de recollida

 1. Agafeu un claki buit a qualsevol punt de recollida.
 2. Emporteu-vos-el a casa i ompliu-lo d’oli usat.
 3. Quan estigui ple, torneu-lo al punt de recollida i agafeu un altre net.

El Centre Especial de Treball Igualssom recull els clakis plens. El residu es transporta a una planta de tractament per fer biodièsel. Els clakis bruts es netegen, es desinfecten i es tornen als punts de recollida.