• 936 529 830

Què és un CET?

Un centre especial de treball (CET) és una organització empresarial que opera en un entorn productiu i assegura treball remunerat a persones amb discapacitat.

Alhora, la xarxa local de serveis destinats a la població amb discapacitat desenvolupa un programa social complementari, amb la coordinació i la col·laboració de l’equip professional d’IGUALSSOM i de la USAPS (Unitat de Suport per a l’Ajustament Personal i Social).

Avantatges per contractar serveis d’un CET

  – Permet acomplir el 2% de contractació de persones amb discapacitat marcat per la llei (LISMI)   – Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del país  – Els beneficis no són només econòmics sinó també socials, ajuden a crear llocs de treball per a persones amb discapacitat  – La col·laboració amb el CET permet avançar a les empreses en la responsabilitat social corporativa.