• 936 529 830

Habitatge social

Servei municipal de referència – SERVEI D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL

Des de les empreses municipals es gestionen diferents programes que tenen per objecte facilitar l’accés, en règim d’arrendament, a un habitatge, amb preu assequible mitjançant habitatges de Sant Boi amb l’objectiu de garantir un dret fonamental com és l’habitatge a les persones en situació de vulnerabilitat.

  • Programes per a gent jove
  • Programes per a gent gran
  • Programes per a famílies monoparentals / monomarentals
  • Programes per a famílies en situació d’exclusió residencial

Procediments Oberts

Actualment no hi ha cap procediment obert.

Procediments tancats

Procediment d’adjudicació d’habitatge accessible “Lloguer per a gent gran” (gener 2023)

Procediment d’adjudicació “Lloguer per a joves” (novembre 2022)

Procediment d’adjudicació habitatge protecció oficial al saló central H2 (maig 2022)

Procediment d’adjudicació habitatge protecció oficial al saló central H2 (maig 2021)

Procediment d’adjudicació “Lloguer per a joves” (maig 2021)

Procediment d’adjudicació habitatge de lloguer social a la muntanyeta (març 2021)

Procediment d’adjudicació d’habitatge accessible “Lloguer per a gent gran” (febrer 2019)

Procediment d’adjudicació “Lloguer per a joves” (febrer 2019)

Procediment d’adjudicació d’habitatge Accessible “Lloguer per a gent gran” (desembre 2018)

Procediment d’adjudicació d’habitatge de lloguer social a la Muntanyeta (octubre 2018)

Procediment d’adjudicació d’habitatge de lloguer del programa d’emancipació juvenil “Lloguer jove” (setembre 2018)

Procediment d’adjudicació d’habitatge de lloguer del programa d’emancipació juvenil “Lloguer jove” (setembre 2017)

Procediment d’adjudicació d’habitatge de lloguer social a la Muntanyeta (abril 2017)

Procediment d’adjudicació d’habitatge de lloguer del programa d’emancipació juvenil “Lloguer jove” (febrer 2017)