• 936 529 830

Grua municipal i Dipòsit de vehicles

Grua municipal i Dipòsit de vehicles

Àrea / servei municipal de referència: ÀREA DE SEGURETAT PÚBLICA

Ubicació: Riera Fonollar, s/n

Telèfon: 936 400 123

Horari: Servei continuat les 24 h/dia i 365 dies/any

Funcions

 • Garanteix la seguretat a la via pública en casos d’accidents, d’infraccions greus com conducció sense carnet, sense assegurança, o sota efectes de drogues o alcohol, o de vehicles en mal estat que poden suposar un perill.
 • Desbloqueja reserves d’estacionament per guals, persones amb discapacitat, obres o trasllats.
 • Trasllada vehicles, sense ingrés a dipòsit, per circumstàncies especials.
 • Tramita cessions voluntàries de vehicles.
 • Retira vehicles denunciats per infracció del codi de circulació.
 • Atén les persones en el procés de recuperació del vehicle retirat.
 • Custodia vehicles immobilitzats per disposició judicial.
 • Realitza les gestions de baixa i trasllat de vehicles abandonats a la planta de tractament.

Informació complementària

Ordenança fiscal 12. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Ordenança fiscal 13. Taxa d’ingrés i permanència de vehicles i altres béns al dipòsit municipal

Causes de retirada

 • Seguretat a la via pública: accidents de trànsit, bloqueig de visibilitat, residus perillosos
 • Bloqueig de guals privats
 • Cessions voluntàries de vehicles
 • Infraccions administratives o penals: alcoholèmies, conducció sense llicència o assegurança, robatoris
 • Reserves d’aparcament per a persones amb discapacitat, obres, trasllats o esdeveniments a la via pública.
 • Estacionament en zona prohibida