• 936 529 830

Zona blava

Servei municipal de referència – ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

La Zona Blava pretén dinamitzar l’activitat comercial proporcionant la màxima rotació de vehicles entorn de comerços i serveis del nucli urbà del municipi

Funcionament

En horari comercial, de dilluns a dissabte de 9 a 13:30 h i de 16:30 a 20 h (excepte al mes d’agost), és obligatori adquirir un tiquet, sigui als parquímetres o a través del mòbil amb l’App AMB Aparcament que permet paga només pel temps que el vehicle està estacionat i no és necessari anar al parquímetre.

A més de l’App AMB Aparcament, es poden utilitzar altre que són compatibles com: Bip&Drive, El Parking Internet, Parkclick, ParkingLibre, Smou, Integra Parking Solutions, EasyPark, PayByPhone.

És obligatori adquirir tiquet d’estacionament per no ser denunciats. Si la denúncia és per excedir el temps es pot retirar abonant 3,15 €; si és per manca de tiquet NO ES POT ANUL·LAR. El temps màxim d’estada és de 160 minuts.

Tarifes disponible

1 – Ordinària – Entre un mínim de 0,05 € per 10 minuts i un màxim de 2,15 € per 160 minuts.

2 – Vehicles 0 Emissions – Estacionament gratuït sempre que estiguin identificats amb el distintiu ambiental “0 emissions” de la DGT i el tiquet de “tarifa 0” del parquímetre per un temps màxim autoritzat.

3 – Vehicles Ecològics – Tarifa reduïda per als vehicles identificats amb la targeta de “Vehicle ecològic” lliurada per l’Ajuntament de Sant Boi

4 – Residents: – Tarifa reduïda per als vehicles identificats amb el distintiu lliurat per l’Ajuntament.

5 – Persones amb discapacitat – Estacionament gratuït sempre que tinguin identificació i tiquet del parquímetre.

Informació i tràmits