• 936 529 830

Qui som

AEMAS és l’agrupació de les tres empreses municipals de l’Ajuntament de Sant Boi: CORESSA, CLAUS i el Centre Especial de Treball IGUALSSOM, que l’any 2021 va modificar la seva estructura organitzativa per adaptar-se al Pla Estratègic Municipal, fonamentat en el desenvolupament d’una ciutat sostenible i saludable.

Les Empreses Municipals de Sant Boi

CORESSA

gestiona els residus urbans i la neteja viària dels espais públics, així com la neteja interior de dependències i equipaments municipals amb criteris de qualitat, adaptació a les necessitats i sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

CLAUS

ofereix un servei de suport a la ciutadania i a les empreses en el camí cap a la transició energètica a través de l’OMES, de projectes de mobilitat sostenible i d’energies renovables. També gestiona aparcaments públics, la zona blava i àrees de servei.

IGUALSSOM

és un centre de treball especial que porta a terme projectes de manteniment del verd urbà i de valorització de residus mitjançant personal amb discapacitat psíquica o malalties mentals

AEMAS: Missió, Visió i Valors

Missió

Proporcionar els recursos necessaris a l’Ajuntament de Sant Boi que contribueixin a dur a terme el pla de govern municipal.

Visió

Esdevenir un referent de qualitat i valor afegit de la gestió municipal en l’àmbit de l’energia, la gestió de residus i la mobilitat sostenible al municipi.

Valors