• 936 529 830

Avís legal

Avís legal

CORESSA, CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA, responsable del lloc web, d’ara endavant, la RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries, d’ara endavant les usuàries, el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar-les respecte quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. La Responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement de les usuàries aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en aquest lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació Social: CORESSA, CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA

Domicili Social: C/ Bonaventura Calopa, 26 -08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

CIF: A59024828. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10913, Foli 168, Full Nº 9846.

Adreça electrònica: gdpr@coressa.cat. Telèfon: 936529830

Nom del domini: www.aemas.cat

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor/a.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a la RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris i propietàries, sent ells i elles mateixes responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. La RESPONSABLE autoritza que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal.

La RESPONSABLE reconeix a favor dels seus/seves titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els/les mateixos/es, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic lopd@coressa.cat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

La RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per persones alienes a aquesta.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de la usuària. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per la usuària amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés de les usuàries que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a elles sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a la usuària. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de la usuària.

La usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts d’altres llocs web. Atès que la RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per altres en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

CORESSA, no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a altres persones i/o empreses publicar continguts de forma independent en la pàgina web de la RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la usuària. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a SANT BOI DE LLOBREGAT.